Tomt / Storhagens Gård / Vittrans väg 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 och 18

Unik möjlighet att förvärva område som redan är styckat och detaljplan för området är klart

Unik möjlighet att förvärva område som redan är styckat och detaljplan för området är klart. Totalt 11 styckade fastigheter. Grovplanering av området är redan gjort. Attraktivt läge med underbar utsikt över det öppna landskapet. Gångavstånd till goda busskommunikationer, skola och förskola. Det är c:a 4 km till Åkersberga centrum med all tänkbar service och Roslagsbanan.

Tomt

Tomtyta
11623 m2
Tomtuppgifter enligt
Lantmäteriet

Gemensam planbestämmelser för 1:15-1:20 samt 1:22-1:25 Taklutning: 27-38 grader.
Nockhöjd: max 8 meter. Fril: Endast friliggande villa. B1: Bostäder. e1: Max Byggarea för huvudbyggnad 110 kvm och för komplementbyggnad max 30 kvm. Fasader och taktäckning ska utföras enhetligt för området med målad träpanel i enhetlig färgskala. Tak till huvudbyggnad och komplementbyggnad över 15 kvm byggnadsarea ska utföras med sadeltak. Takmaterial ska utgöras av tegelröda takpannor.

Övriga planbestämmelser för 1:15 till 1:20 p1: Bostad minst 4 meter från fastighetsgräns. Långsida mot gata. Komplementbyggnad fristående eller sammanbyggt minst 2 meter från fastighetsgräns. v3: Uteplats max 30 kvm i anslutning till hus.

Övriga planbestämmelser för 1:22 till 1:25 p2: Bostad minst 4 meter från fastighetsgräns. Kortsida mot gata. Komplementbyggnad fristående eller sammanbyggt minst 2 meter från fastighetsgräns. v1: Takkupor max sammanlagd bredd 40 procent av respektive långsida. Frontespis max 4 meter per långsida. Komplementbyggnad max nockhöjd 3 meter.

Planbestämmelser för 1:21 Taklutning: 27-38 grader. Nockhöjd: Byggnadshöjd alternativt nockhöjd är ej angivet. II: Högst antal våningar - två. LB1: Hästgård och bostadsändamål. e3: Max byggnadsarea för huvudbyggnad är 180 kvm och totalabyggnadsarea för uthus och garage är 70 kvm, varav garage får utgöra högst 50 kvm. f1: Fasader och taktäckning ska utföras enhetligt för området med målad träpanel i enhetlig färgskala. Tak till huvudbyggnad och komplementbyggnad över 15 kvm byggnadsarea ska utföras med sadeltak. Takmaterial ska utgöras av tegelröda takpannor.

Elleverantör i området är e-on, vid anslutning av 16-25A utgår en anslutningsavgift på c:a 36.250kr/fastighet och mätare, om man installerar undermätare på samma fastighet utgår ingen extra kostnad från e-ons sida. Prisläge januari 2020. Tag gärna själv kontakt med e-on för att få exakt uppgift.

Fiber finns i området.

Kostnader för kommunalt vatten och avlopp betalas av köpare på tillträdesdagen med 454.850kr. Köparen skall utföra och bekosta Samtliga allmänna vatten och avloppsanläggningar inom området enligt VA-plan. Brandvattenförsörjning enligt brandförsvarets anvisningar VAV P83 Enligt Österåkervatten AB:s anvisningar ansluta VA-ledningar till befintligt allmänt VA-nät

Det åligger även köparen att: Sereniusvägen breddas i enligt med detaljplanens beskrivning till 5,5 meter bred körbana. Exploatören ska samtidigt säkerställa att erforderlig dränering av dagvatten tillskapas. Exploatören får själv välja teknisk lösning samt utförande av dräneringslösning så länge tillräcklig kapacitet uppnås. Arbetet ska ske i samråd med Sten Sevenius vägs samfällighetsförening och ska utföras i samband med att nya lokalgator ansluts till Seveniusvägen.

Vidare ålägger det köparen att anordna Vittrans väg samt bekosta belysning på kvartersmark.

Varje fastighet har ett eget taxeringsvärde. Avgiven summa avser totala taxeringsvärdet.

Närområdet

Området Storhagens Gård ligger i idyllisk naturmiljö, med närhet till centrum, skolor, daghem, kommunikationer och småbåtshamnar. Storhagen är ett naturnära område med skogen inpå knuten. Här finns all möjlighet till ett rikt friluftsliv. Hästhagar och flertal stall i närheten. Det stora friluftsområdet Domarudden på någon kilometers avstånd där det erbjuds motionsspår och promenadstigar i oändlighet samt vedeldad bastu med bad och vintertid isvaksbad. Sommarbad i sjön som vintertid plogas för skridskoåkning. I närheten finns även Åkersberga Golfklubb som vintertid nyttjas av många till längdåkning. Med bil tar det c:a 24 minuter till Roslagstull.

Kommunikationer

Promenadavstånd till busshållplats för bussar till Åkersberga samt till Danderyds Sjukhus. Buss och Roslagsbanan som tar dig till Östra Station. Direktbussarna mot Danderyd och Humlegården tar dig i rusningstrafik effektivt och snabbt in till Stockholm.

Taxering

Taxeringsår
2018
Taxeringsvärde byggnad
7 412 000 kr
Summa taxeringsvärde
7 412 000 kr
Typkod
210 Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Rättigheter och belastningar

  • Gemensamhetsanläggning: Vägar med tillhörande anordningar och grönområde.
  • Gemensamhetsanläggning: Utfartsväg
  • Gemensamhetsanläggning: Väg samt dagvattenledning i vittrans väg, väg samt dagvattenledning i storhagenvägen, vägbelysning, gång.och cykelväg inkl. belysning mellan vittrans väg och storhagenvägen.
  • Planer och bestämmelser: Storhagens Gård, Detaljplan (Beslutsdatum: 20121217, Registreringsdatum: 20130311)
  • Rättigheter last: Gäller Storhagen 1:15 Ledningsrätt: Dagvattenledning

Fakta

Pris
15 000 000 kr Utgångspris
Typ
Tomt
Adress
Vittrans väg 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 och 18
Ort
Åkersberga
Tomtarea
11623 m2

Ansvarig Mäklare

Extra kontaktperson

Länk till kontoret
Intresseanmälan Låt oss värdera din bostad

Alla bilder

Området från infarten
Området från nedre delen av området
Området från nedre delen
Området
Området mot infart till området
Fin utsikt mot golfbana
Området
Grovplanerat område
Området
Utsikt från tomterna
Del av området
Infart till området
Gångväg klar till området bredvid
Grovplanerade tomter
Vägen som går genom området
Tomter mot infart till området
Utsikt från tomterna
Fastighetskarta

Karta


Fyll i formuläret och skicka in så återkommer vi inom kort

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!

Anmäl intresse för detta objekt

Fyll i formuläret och skicka in för att meddela oss ert intresse för objektet

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert intresse för detta objekt!

Fyll i formuläret och skicka in så återkommer vi inom kort

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!

Fyll i formuläret och skicka in så återkommer vi inom kort

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!

Fyll i formuläret och skicka in så återkommer vi till er

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!

Fyll i formuläret och skicka in er intresseanmälan

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!