• Vinter

Tjänster

Kan vi hjälpa till?

Fri värdering, energideklaration, besiktning, proffsfotograf, styling m.m. Här hittar du ett antal olika produkter som kan vara intressanta för dig oavsett om du ska köpa eller sälja bostad. Våra professionella fastighetsmäklare hjälper dig med vidare vägledning och självklart har vi bra samarbetspartners som står redo att hjälpa dig.

Fri värdering

När du börjar fundera på att byta bostad är ett bra första steg att låta en fastighetsmäklare komma och göra en fri värdering av din nuvarande bostad. Fastighetsmäklaren kan även ge dig tips och råd om vad du kan göra för att maximera värdet på din bostad och vad som i övrigt är viktigt att tänka på inför försäljningen.

Våra fastighetsmäklare hjälper dig gärna helt förutsättningslöst med en fri värdering av din bostad. Kontakta oss redan idag via telefon eller e-post till något av våra kontor eller till frivardering@smg.se

Energideklaration

Från och med 1 januari 2009 åligger det alla husägare att energideklarera sitt hus inför försäljning. Den nya lagen syftar till att göra våra byggnader mer energieffektiva och på sikt bidra till ett mer hållbart samhälle. Vid en försäljning ska det finnas en energideklaration som inte är äldre än tio år.

Följande byggnader är undantagna

  • Byggnader som i huvudsak används till andakt eller religiös verksamhet.
  • Industrianläggningar och verkstäder
  • Fritidshus med högst två bostäder
  • Tillfälliga byggnader som avses att användas i högst två år
  • Ekonomibyggnader inom skogs- och jordbruksnäring
  • Fristående byggnader mindre än 50 kvm
  • Hemliga byggnader, till exempel försvarsbyggnader
  • Byggnader som är byggnadsminnen enligt kulturminneslagen eller förordningen om statliga byggnadsminnen eller är särskilt värdefulla (enl. Plan och bygglagen 3 kap 12§) om åtgärdsförslag inte kan lämnas.

Besiktning

Som köpare har du en långtgående undersökningsplikt när det gäller fastigheter. Ändamålet med att genomföra en överlåtelsebesiktning är att vid en fastighetsöverlåtelse med hjälp av en byggteknisk undersökning samla och redovisa mesta möjliga väsentliga information om fastighetens fysiska skick. Överlåtelsebesiktningen ersätter inte din undersökningsplikt som köpare. Besiktningen är bara en del av din undersökningsplikt och ett säkrare underlag för att bedöma fastighetens verkliga skick och den förväntan du kan ha på byggnaden / byggnaderna.

Även sådana delar av fastigheten som inte besiktigas ingår i din undersökningsplikt som köpare.

Som säljare kan det vara en fördel att göra en förbesiktning av huset inför visningen. De flesta spekulanterna i dagsläget räknar med att få ett besiktningsprotokoll på visningen. Du får själv en insikt i husets skick och dessutom möjligheten att åtgärda de eventuella brister som besiktningen visar. Ofta går det snabbt från visning till kontraktsskrivning och med en förbesiktning är det lättare för spekulanterna att känna sig trygga inför en snabb affär.

Flyttstädning

När den första formella delen är klar - med köpeavtal, återstår en hel del jobb. Din fastighetsmäklare tar hand om allt pappersarbete så du kan ägna dig åt packning, flytt och inte minst flyttstädning, som tyvärr kan bli föremål för tvist och ovänskap mellan köpare och säljare. Med god planering undviker du konflikter genom att själv städa i lugn och ro eller genom att anlita en städfirma. Städningen skall vara genomförd och klar dagen för tillträdesdagen.

Professionell fotografering/Fotopaket

Idag söker merparten av alla intressenter efter ny bostad på internet. Givetvis är läget och planlösningen betydelsefulla men av erfarenhet vet vi hur viktigt det första intrycket är, då det är våra sinnen som styr köpbesluten. Vi påverkas av det vi ser, luktar, hör och känner. Bilder har visat sig bland det viktigaste för att locka köpare att titta närmare på en bostad. Bra bilder säljer! Fina och tydliga bilder ökar möjligheten att både sticka ut ur mängden och att få många besökare till visningarna.

Alla våra kontor kan erbjuda proffsfotograf, professionella skymningsbilder och mastfoto (för att få ett högre perspektiv och en större överblick av fastigheten).

Styling

Homestyling är konsten att på ett kreativt sätt arrangera möbler, konst, prydnadssaker och nyttoföremål så att rummen får en själ och framträder från sina bästa sidor.

Homestyling används vid bostadsförsäljning för att bostaden ska säljas snabbt och till ett maximalt pris, genom att hjälpa till att locka fram köparens fantasier och drömmar om sitt framtida boende.

Även om bostadsmarknaden på många håll i Sverige idag är het och kännetecknas av stigande priser, får alltid de som lägger ner arbete på att förbereda sin bostad för en försäljning bättre betalt och snabbare avslut.

När man har bott ett tag i samma bostad blir man lätt hemmablind och van vid hemmets små skavanker och en viss möblering. Spekulanterna som kommer in genom din dörr för första gången ser din bostad på ett helt nytt sätt. De är ofta på flera visningar samma dag och det avgörande första intrycket formas redan när de kliver över tröskeln.

Känner du att du behöver hjälp med homestyling inför din försäljning? Tala med våra fastighetsmäklare så kan de tipsa dig.

Fyll i formuläret och skicka in så återkommer vi inom kort

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!